[1]
H. P. . Villarroel, SS.CC., «Paladar de bienaventuranzas», clar, vol. 59, n.º 1, pp. 77–78, mar. 2021.